Podium Mozaiek - Internationaal Cultureel Podium in Amsterdam-West Pin only!
English?

Stichting MPM

De Stichting Multicultureel Podium Mozaïek heeft tot doel het bevorderen van de wisselwerking tussen culturen, het bieden van kansen aan (nieuwe) culturele ondernemers en het stimuleren van interculturele expressievormen. Podium Mozaïek is een initiatief van Stichting Multicultureel Podium Mozaïek. Podium Mozaïek heeft een onbezoldigd bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Dhr. R.J.W. Winter (voorzitter)
Dhr. M.S. Weijers (secretaris)
Mw. M.L.N. Bui (penningmeester)
Mw. E.E.E. Alvares (lid)
Dhr. I.E. Verhagen (lid)
Dhr. P. Cabenda (lid)

 


Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2017-2020.

Jaarverslag en financiele verantwoording
Download hier een samenvatting van het jaarverslag 2006 (pdf)
Download hier het jaarverslag 2007 (pdf)
Download hier
het jaarverslag 2008 (pdf)
Download
hier het jaarverslag 2009 (pdf) 
Download hier het jaarverslag 2010 (pdf, 7 mb)

Download hier het jaarverslag 2011 (pdf, 5 mb)
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening 2012 (pdf, 4 mb)
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening 2013 (pdf, 4 mb)
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening 2014 (pdf, 800 kb)

Download hier het jaarverslag en de jaarrekening 2015 (pdf, 800 kb)
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening 2016 (pdf, 600 kb)


Commissie van aanbeveling
De leden van de aanbevelingscommissie bestaan uit prominente personen die zich in belangrijke mate inzetten voor de bevordering van de multiculturele samenleving en sociale samenhang in Amsterdam. Zij hebben hun naam verbonden aan het initiatief Podium Mozaïek en zetten hun netwerken gevraagd en ongevraagd in voor de verdere ontwikkeling ervan. Leden van de aanbevelingscommissie zijn:

Dhr. S.J. Noorda, voorzitter VSNU
Mw. N. Azough, voormalig lid Tweede Kamer
Dhr. G. Reteig, voormalig hoofdredacteur MTNL
Mw. F. Müjde, cabaretier en columnist
Dhr. J. Ruijter, voormalig coördinator Mozeshuis en Mozes & Aäronkerk
Dhr. F. Houterman, voormalig voorzitter MKB-Amsterdam
Dhr. Werkman, voormalig stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer
Mw. S. Bruines, voorzitter branchevereniging kunsteducatie en kunstbeleving De Kunstconnectie
Mw. E. van Zutphen,
medewerker educatie bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden

CAO
Podium Mozaïek is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Podiumkunsten en volgt de CAO podiumkunsten.

ANBI status
Podium Mozaïek is een algemeen nut beogende instelling en heeft een ANBI status.


RSIN Nummer
8112.70.130

Let op: Podium Mozaïek gebruikt cookies Meer informatie Akkoord

De cookies die op deze website worden gebruikt, verzamelen geen persoonlijke gegevens en kunnen geen schade toebrengen aan uw computer, tablet, of mobiele telefoon. De cookies helpen de website beter te functioneren. Lees onze Privacy statement voor meer informatie.