Theater

RRRonde Tafel

do. 17 januari 2019

Mara van Nes (1993) is jonge maker. Bij huisgezelschap DEGASTEN maakt zij vast de educatie. Voor het RRReuring-publiek is zij geen onbekende. Vorig jaar was zij op het RRReuring-podium te zien met de door haar geregisseerde voorstelling Tossamossa. Dit jaar verzorgt Mara na afloop een verdiepend randprogramma bij de voorstellingen White Noise, Women in Love, Samudra en Ulrike’s Convicted Songs.

‘In het randprogramma tijdens RRReuring 2019 probeer ik een verdiepingsslag te creëren voor zowel de maker als het publiek.’

De komende weken spreek ik verschillende makers over hun noodzaak om deze voorstelling te maken en het onderzoek dat hier bij komt kijken. Gebaseerd op deze gesprekken ontwerp ik richtlijnen voor een gesprek dat zich specifiek richt op de aanschouwers van het werk van deze maker.

Na afloop van vier verschillende voorstellingen, wordt het publiek uitgenodigd, en kan plaats nemen aan de speciale RRRonde Tafel in de foyer van Podium Mozaiek. Aan deze tafel wordt er een gesprek gevoerd dat door bouwt op de thematiek van de voorstelling. Ik zal proberen het gesprek associatief op te bouwen en uiteindelijk wil ik dat er een mind-map ontstaat op het midden van de tafel. Het slot is van de maker zelf. Deze is niet bij het gesprek aanwezig maar deze schuift pas aan het einde aan en bespreekt wat de uitwisseling van gedachten is geweest. Eventueel worden er onduidelijkheden door de maker ingelost, maar dit is niet noodzakelijk. Ik streef er naar om de associaties, observaties en overdenkingen van het publiek centraal te stellen in dit programma.

Gepost door: Mara van Nes

Terug naar overzicht